วันที่ 2 พฤศจิกายน 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ ร่วมกับคณะกรรมการ YEC ร่วมงานแถลงข่าว “ภ ...
Read More →
วันที่ 3 สิงหาคม 2566 ผู้แทนหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรรมการเลขาธิการ พร้อมด้วย นายพลวริษฐ์ สุวิทย์ศักดา กรรมการรองเลขาธิการและประธาน YEC ร่วมกับ คณะกรรม ...
Read More →
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการ YEC (นางสาวสราลี แซ่เต ...
Read More →
ประชาสัมพันธ์จากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) รายงาน MSME Outlook ไตรมาสที่ 1/2566รายงานสถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (MSME) ของประ ...
Read More →
รวมช่องทางให้ความช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อย หลังจากจบมหกรรมร่วมใจแก้หนี้ ยังคงมีช่องทางให้ความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็น.. • ติดต่อสถาบันการเงินเจ้าหนี้เพื่อเจรจาปรับโครงสร้ ...
Read More →
จากข้อมูลในบทความซึ่งเผยแพร่ในเว็บไซต์ CrowdStrike บริษัทเทคโนโลยีความปลอดภัยทางไซเบอร์ของสหรัฐอเมริกา พบว่า มากกว่า 80% ของการโจมตีทางไซเบอร์นั้น เกิดจากสิ่งที่เราไว้ใจแทบทั้งสิ้น ...
Read More →

ติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ

การค้าการลงทุน
ภายในและต่างประเทศ

เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ทุกมุมมองธุรกิจเพื่อการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวสารด้านการเงิน

เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน

วิเคราะห์เศรษฐกิจ

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ทุกมุมมองธุรกิจ

คาดการณ์ทิศทาง

คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจ แนวโน้มของการลงทุน การขยายตัวทางการค้า

ภายในและภายนอก

เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

​ข่าวการเงิน การลงทุนจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเศรฐกิจ

35
บทความ

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

178
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ข่าวเศรษฐกิจ
0
ข่าวกิจกรรม