Chiang Mai Chamber of Commerce

ข่าวประชาสัมพันธ์จากสำนักงานพาณิชย์ จังหวัดเชียงใหม่.สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญสมัครเข้าร่วม โครงการขยายตลาดสินค้าและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมสู่ตลาดญี่ปุ่น .เจาะตลาดส …

Read More →

  วันที่ 19 พฤษภาคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ วงศ์ปัญญาถาวร ที่ปรึกษาคณะกรรมก …

Read More →

สรุปภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาค เดือนเมษายน 2565 โดยจากธนาคารแห่งประเทศไทย. BOT RAT ตามติดเศรษฐกิจภูมิภาค Ep.7 : ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาค เม.ย. 65 ปรับดีขึ้นเล็กน้อยจากเดือนก่อน จากปัจจัยสน …

Read More →

📣 แบงก์ชาติภาคเหนือ ขอนำส่งสรุปภาวะเศรษฐกิจภาคเหนือไตรมาสที่ 1 ปี 2565 (bar graph) ประเด็นสำคัญ“เศรษฐกิจภาคเหนือปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน จากการทยอยผ่อนคลายมาตรการควบคุม COVID- …

Read More →

วันที่ 25 เมษายน 2565 นายสมฤทธิ์ ไหคำ รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมหารือแนวทางการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาสินค้าเกษตร (ไม้ผล) ” ณ สำนักงานเกษตรแล …

Read More →

มะม่วงไทยสุดปัง ส่งออกตลาด FTA 2 เดือนแรก 11 ล้านเหรียญฯ ส่งออกเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน อันดับ 7 ของโลก——————————&#82 …

Read More →

ติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ

การค้าการลงทุน
ภายในและต่างประเทศ

เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ทุกมุมมองธุรกิจเพื่อการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวสารด้านการเงิน

เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน

วิเคราะห์เศรษฐกิจ

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ทุกมุมมองธุรกิจ

คาดการณ์ทิศทาง

คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจ แนวโน้มของการลงทุน การขยายตัวทางการค้า

ภายในและภายนอก

เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

​ข่าวการเงิน การลงทุนจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเศรฐกิจ

35
บทความ

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

178
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ข่าวเศรษฐกิจ
0
ข่าวกิจกรรม
Chiang Mai Chamber of Commerce