ผลการจัดอันดับอัตราเงินเฟ้อ ประจำเดือน ธันวาคม 2565 “ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 32 จาก 129 เขตเศรษฐกิจที่มีการประกาศตัวเลข” (เรียงจากต่ำไปสูง)(ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2 ...
Read More →
ตรวจสุขภาพด้านต่างประเทศของไทย “ผ่านเลนส์ lIP” IIP เป็นบัญชีแสดงฐานะทางการเงินที่ไทยมีกับต่างประเทศ ซึ่งมีความสำคัญและครอบคลุมสำหรับการวิเคราะห์พัฒนาการและความเสี่ยงด้า ...
Read More →
รายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทย ปี 2565 อะไรที่ต้องกังวล ในปี 2565 ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของระบบสถาบันการเงินลดลงอย่างมาก ตามการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ ทำให้ความจำเป็นของหลายมา ...
Read More →
หากไทยไม่มีการทำนโยบายลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก (Mitigation policy) จะมีความเสี่ยงเชิงกายภาพ (Physical risk) สูงเป็นลำดับที่ 4 จาก 48 ประเทศ และมีความสามารถในการรับมือค่อนข้างต่ำ อย ...
Read More →
ปัจจัยบวกและปัจจัยท้าทายต่อการส่งออกของไทย ปี 2566 ปัจจัยบวก เศรษฐกิจของตลาดเป้าหมายเติบโตดี จีนผ่อนคลายมาตรการโควิด – 19 ต้นทุนด้านโลจิสติกส์และค่าระวางเรือมีแนวโน้มลดลง การ ...
Read More →
สรุปประเด็นสำคัญจากรายงานการประเมินเสถียรภาพระบบการเงินไทยปี 2565 ในปี 2565 เสถียรภาพระบบการเงินโลกเผชิญกับความท้าทายหลายด้าน ซึ่งส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพการเงินไทยในระยะต่อไป อ่านรา ...
Read More →

ติดตามข่าวสารทางด้านเศรษฐกิจ

การค้าการลงทุน
ภายในและต่างประเทศ

เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ทุกมุมมองธุรกิจเพื่อการค้าและการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ

ข่าวสารด้านการเงิน

เกร็ดการเงินระหว่างประเทศ การเตรียมความพร้อมก่อนการลงทุน

วิเคราะห์เศรษฐกิจ

รายงานสถานการณ์เศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจโลก วิเคราะห์ทุกมุมมองธุรกิจ

คาดการณ์ทิศทาง

คาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจ แนวโน้มของการลงทุน การขยายตัวทางการค้า

ภายในและภายนอก

เจาะลึกข่าวเศรษฐกิจ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ 

​ข่าวการเงิน การลงทุนจากหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวเศรฐกิจ

35
บทความ

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

178
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ข่าวเศรษฐกิจ
0
ข่าวกิจกรรม