ติดตามข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร
กิจกรรมและอื่นๆ

อัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมจากทางหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ การแถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจ การอบรมเชิงวิชาการ และการเปิดตัวโครงการต่างๆ