Chiang Mai Chamber of Commerce

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ ( …

Read More →

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกันธา) พร้อมด้วย นายธนันท์ อานนทวิลาศ กรรมการรองเลขาธิการ, นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี กรร …

Read More →

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับ นายมุฮัมมัด อับดุล …

Read More →

เริ่มแล้ว LANNA EXPO 2022The Change of Life เปลี่ยน…เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน.“เดินงานเดียว เที่ยวครบรสกับสุดยอดสินค้าและผลิตภัณฑ์ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กว่า 200 ร้านค้ …

Read More →

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์ รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ Mr. Simon Lacey Senior Lecturer in Inte …

Read More →

วันที่ 29 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ ,นายรัชกรปิยะ สัจจบูลย์) เป็นผู้แทนในนามประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริห …

Read More →

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศและประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานการอบรม งานสัมนาวิชาการ รวมไปถึงงานอีเวนท์ต่างๆที่จัดโดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งาน

ประกาศงานต่างๆรวมไปถึงเทศกาลและกิจกรรมทั่วประเทศ

ประกาศลงทะเบียน

เชิญชวลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน รับข่าวสารทางทางกิจกรรม

โปรโมชั่นลดราคา

ข่าวสารโปรโมชั่น การลดราคาจากบริษัทการค้าต่างๆ

แนะนำวารสาร

ประชาสัมพันธ์วารสาร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน

​การจัดกิจกรรม งานอบรมและงานสัมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

178
บทความ

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

178
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ข่าวเศรษฐกิจ
0
ข่าวกิจกรรม
Chiang Mai Chamber of Commerce