contact info

Our
Location

จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2520 จากการรวมตัวของนักธุรกิจภายในจังหวัด โดยการสนับสนุนของทางราชการ ภายใต้พระราชบัญญัติหอการค้า พ.ศ. 2509 ที่จะส่งเสริมให้พ่อค้า นักธุรกิจ นักอุตสาหกรรม รวมตัวกันเป็นสถาบันหอการค้า เพื่อส่งเสริมให้เป็นนักธุรกิจ นักอุตสาหกรรมที่มีมาตรฐาน ทั้งทางด้านคุณธรรมและวิชาการ 

Address:

39/5-6 หมู่ที่ 3 ถนนวงแหวนรอบกลาง ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Get in touch:

Tel : 053 105 038, Fax : 053-105039 cmchamber1977@gmail.com

Socials:

พูดคุยกับเราผ่าน

LINE QR CODE

Our clients

สมาชิกของหอการค้า

เป็นสมาชิกกับหอการค้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ เช่น สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนใช้บริการของหอการค้า

Our clients

สมาชิกของหอการค้า

เป็นสมาชิกกับหอการค้าเพื่อรับสิทธิประโยชน์มากมาย อาทิ เช่น สามารถมีส่วนร่วมในกิจกรรมของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนใช้บริการของหอการค้า

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!