ติดตามข่าวสารกิจกรรม

ข่าวสาร
กิจกรรมและอื่นๆ

อัพเดทข่าวสาร และกิจกรรมจากทางหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ การแถลงข่าวสรุปภาวะเศรษฐกิจ การอบรมเชิงวิชาการ และการเปิดตัวโครงการต่างๆ

งานและกิจกรรม

การอบรมและสัมนาเชิงวิชาการ โดยทางหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

การสรุปข่าว

สรุปภาวะเศรษฐกิจเชียงใหม่ ในแต่ละไตรมาส

ความร่วมมือ

ข่าวการร่วมมือการจัดโครงการต่างๆ

รวบรวมข่าวสาร

ติดตามข่าวสารทางด้านกิจจกรรมทั้งหมดของหอการค้าได้ที่นี่

​ข่าวการอบรม สัมนาเชิงวิชาการและอื่นๆ

ข่าวกิจกรรม

บทความ
0

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์
178
ข่าวเศรษฐกิจ
50
ข่าวกิจกรรม
0