หอการค้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

หอการค้าเชียงใหม่ ร่วมให้ต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมจัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

วันที่ 10 มีนาคม 2566 หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการ พร้อมคณะกรรมการ ร่วมให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม พร้อมจัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House” ณ สำนักงานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมการอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเครือข่ายและศักยภาพ ผู้บริหารระดับสูงของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม หรือ WiNS ได้เข้ามาเรียนรู้ และสัมผัสการดำเนิน กิจกรรม โครงการของหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมแลกเปลี่ยนข้อมูลธุรกิจ และเศรษฐกิจของจังหวัดเชียงใหม่

หอการค้าเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “WiNS CCC Open House”

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

CCA Academy

กิจกรรม CCA Academy หัวข้อ “ตุ๊กตาชนเผ่ามูลค่าสูง”

เชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม CCA Academy หลักสูตรฝึกอบรม “รู้เท่าทันเทคโนโลยียุคดิจิทัลสำหรับประชาช …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน

งานเฉลิมฉลองฉลองวันชาติจีน

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานเฉลิมฉลองฉลองครบรอบ 74 ปี แห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน วันที่ 25 …

Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

ต้อนรับ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ต้อนรับคณะผู้บริหารโครงการ พันธุ์ทิพย์ ไลฟ์สไตล์ ฮับ วันที่ 25 กันยายน 2566 …

Read More →