บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้ค้ายื่นซองสอบราคาในงานจ้างเหมาปรับปรุงข่ายสาย Optical Fiber Cabel 24F เป็น 60F

บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) ขอเชิญชวนผู้ค้ายื่นซองสอบราคาในงานจ้างเหมาปรับปรุงข่ายสาย Optical Fiber Cabel 24F เป็น 60F (เฉพาะค่าแรง) ในเส้นทางชุมสายจังหวัดเชียงราย โดยวิธีสอบราคา

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง

จังหวัดเชียงใหม่ขอเชิญชวนภาคราชการ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมปลูกดอกดาวเรืองหรือดอกไม้สีเหลือง ซึ่งเป็นสีประจำวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

Chiang Mai Chamber of Commerce