Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

แอพพลิเคชั่น DLT eForm แหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูลการดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถแบบครบวงจร

กรมการขนส่งทางบก  เปิดตัวแอพพลิเคชั่น DLT eForm แหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม ข้อมูลการดำเนินการด้านทะเบียน และภาษีรถแบบครบวงจร เพื่อยกระดับการบริการให้มีความทันสมัยและสอดคล้องกับวิถีการดำเนินชีวิตของคนยุคใหม่ ภายใต้นโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล

นอกจากนี้ยังได้พัฒนาแอพพลิเคชั่น DLT eForm ให้เป็นแหล่งรวบรวมแบบฟอร์ม และข้อมูลการติดต่องานบริการด้านทะเบียนรถ ตามพระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522 อาทิเช่น การจดทะเบียนรถ การแจ้งไม่ใช้รถ การขอแผ่นป้ายทะเบียนรถ กรณีสูญหาย ชำรุด การโอนรถ และอื่นๆ ที่ครอบคลุมทุกเรื่องทางทะเบียนรถ พร้อมทำหน้าที่เป็นคลังข้อมูล แนะนำการจัดเตรียมเอกสาร วิธีการยื่นคำขอ ขั้นตอน ระยะเวลาการพิจารณา เอกสารหลักฐานที่ต้องใช้ สถานที่ดำเนินการ และค่าธรรมเนียมต่างๆ พร้อมทั้งเปิดให้ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และกรอกแบบฟอร์มออนไลน์ ผ่าน Smart Phone ได้ทุกที่ทุกเวลา
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนาเพื่อขับเคลื่อนเเละผลักการจัดการสิ่งเเวดล้อมภูมิทัศน์เเละการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวรพรรธน์ ชุติมา กรรมการเหรัญญิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมสัมมนา …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้เเละสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ(องค์กรมหาชน) เข้าพบเเนะนำโครงการนวัตกรรมเเบบเปิดฯ

ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2563 นายวโรดม ปิฎกานนท์ ประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที …

Read More →

สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด Open Innovation

📣 สำนักงานนวัตกรรมเเห่งชาติ ( องค์การมหาชน ) เปิดรับข้อเสนอโครงการนวัตกรรมเเบบเปิด ( Open Innovation …

Read More →
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!