YEC หอการค้าเชียงใหม่ เข้าพบนายกรัฐมนตรี เพื่อรับฟังแนวนโยบาย และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 นายปรกฤษฎ์ สายหัสดี กรรมการรองเลขาธิการ และประธานกรรมการ YEC หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบนายกรัฐมนตรี พร้อมนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และประธานผู้ประกอบการรุ่นใหม่ YEC ทั่วประเทศ เพื่อรับฟังแนวนโยบาย และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินโครงการ ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

โดยนายสนั่นฯ กล่าวว่า หอการค้าไทยแสดงเจตนารมณ์ว่าคนรุ่นใหม่เป็นพลังที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง โครงการนำร่องของ YEC ที่สามารถถือนำไปขับเคลื่อนจนเห็นผลเป็นรูปธรรม ถือเป็นบทพิสูจน์แห่งความสำเร็จ อันเกิดจากความร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐและเอกชนอย่างใกล้ชิด ซึ่งหอการค้าไทย และ YEC จะได้สานต่อความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐในแต่ละจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนโครงการต่าง ๆ ที่ได้นำเรียนนายกรัฐมนตรี ให้มีความต่อเนื่องและเกิดความยั่งยืน

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าฯ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffogenic)”

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน Grand opening “ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสารสกัดเนื้อผลกาแฟ (Coffoge …

Read More →

หอการค้าฯ ร่วมงาน “การสัมมนาการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือ โอกาสและแนวทางขับเคลื่อนเศรษฐกิจภาคเหนือ”

วันที่ 7 มิถุนายน 2566 ดร.กอบกิจ อิสรชีววัฒน์ รองประธานกรรมการ เป็นผู้แทนในนามประธานกรรมการ ร่วมงาน …

Read More →

คณะกรรมการหอการค้าฯ ร่วมกิจกรรมสัมมนา VMO สมัยที่ 24

เมื่อระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ที่ผ่านมา คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce