Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประจำปี Trade Expo Indonesia (TEI) ครั้งที่ 32

ขอเชิญผู้ประกอบการที่สนใจเข้าร่วมงานแสดงสินค้าประจำปี Trade Expo Indonesia (TEI) ครั้งที่ 32 ระหว่างวันที่ 11-15 ตุลาคม 2560 ณ ศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติอินโดนีเซีย จังหวัดบันเติน สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณปริมปราง เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย หมายเลขโทรศัพท์ 099-2389237 อีเมล primprang77@hotmail.com
http://www.tradexpoindonesia.com/

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมเป็นคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเครือข่ายฯ

เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ และดร.กอบกิจ …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมประชุมพร้อมคณะกรรมการหอการค้าไทย

วันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการห …

Read More →

หอการค้าเชียงใหม่ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง หอการค้า 17 จังหวัดภาคเหนือ กับ 14 มหาวิทยาลัยเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 14.00 น. นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce