นายวโรดม ปิฎกานนท์

Position : ประธานกรรมการ

Brief Info : • บริษัท รีเกิลแอสเสท จำกัด
• โครงการบ้านจัดสรรเดอะพรอมิเน้นซ์

Email : v_pitakanonda@yahoo.com

Phone : 080 5006633, 088 2634788

Address : 234/411 หมู่ 6 ตำบลหนองหอย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!