นายไพฑูรย์ สุวิทย์ศักดานนท์

Position : กรรมการรองเลขาธิการ

Brief Info :  บริษัท นิ่มซี่เส็งรถยก จำกัด

Email : paitoon.s@nimtransport.com

Phone : 053-247614

Address : 402 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง    ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 

Chiang Mai Chamber of Commerce