นายไกรสิทธิ์ สิงห์ยะบุศย์

Position : กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน

Brief Info : • บริษัท หมอหญิงคลินิค จำกัด

Email : moryingclinic@gmail.com

Phone : 053 105540

Address : 489 , 489/1 ,489/4 หมู่ที่ 4 ตำบลเเม่เหียะ
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!