นายเจนกิจ สวัสดิโอ

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President

Brief Info :  บริษัท ทิพย์กิติ จำกัด

Email : jenkit_lbc@yahoo.com

Phone :  053-212113

Address : 50 ถนนราชดำเนิน ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200