นายสุกฤษ กระแสสุข

Position : กรรมการรองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

Brief Info : บริษัท ทริปเพิล ที โฮลดิ้ง จำกัด

Email : tkasae@gmail.com

Phone : 081-3615969

Address :21/62 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300