นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล

Position :  กรรมการนายทะเบียน | Registrar

Brief Info :  บริษัท อิมแพค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

Email : santi@impactmedia.com

Phone : 053-211125

Address : 172/2 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300