นายสันติ เหล่าพาณิชย์กุล

Position : กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน

Brief Info : • บจก. อิมแพค มีเดีย แอนด์ คอมมิวนิเคชั่น

Email : santi@impactmedia.co.th

Phone : 053 211125

Address : 172/2 ถนนเชียงใหม่ – ลำปาง ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!