นายธรรศพงศ์ ฐิติรัตน์ภักดี

Position : กรรมการ | Director

Brief Info :  บริษัท หัวเหรียญอินเตอร์แพ็ค จำกัด

Email : ipack.sale@gmail.com

Phone : 053-120222

Address : 234 หมู่ 2 ซอย 35 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180

Chiang Mai Chamber of Commerce