นายสรนันท์ เศรษฐี

Position : กรรมการ

Brief Info :  บริษัท แลนด์มาร์ค จำกัด

Email : soranand@hotmail.com

Phone :  053-400111

Address : 6 หมู่ที่ 2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Chiang Mai Chamber of Commerce