นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ

Position : กรรมการรองเลขาธิการ

Brief Info : • บริษัท โตโยต้าล้านนา จำกัด

Email : somphot.toyota@gmail.com

Phone : 053 408999

Address : 62 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!