นายสมโภช ลิ้มเล็งเลิศ

Position : รองประธานกรรมการ l Vine President

Brief Info :  บริษัท โตโยต้า ล้านนา จำกัด

Email : Somphot.toyotalanna@gmail.com

Phone :   053-408999

Address : 62 ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่