นายสมฤทธิ์ ไหคำ

Position : กรรมการรองเลขาธิการ

Brief Info : • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่แปซิฟิกเวิลด์

Email : pwcnx@loxinfo.co.th

Phone : 053 233358

Address : 92/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!