นายสมฤทธิ์ ไหคำ

Position : รองประธานกรรมการ ( Vice President )

Brief Info :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด เชียงใหม่แปซิฟิกเวิลด์

Email : pwcnx@loxinfo.co.th

Phone : 053-233358

Address : 92/1 หมู่ที่ 7 ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180