นายสมชาย เอื้อวงษ์ชัย

Position : กรรมการรองเลขาธิการ

Brief Info : • บริษัท กาแลไนท์บาซาร์ จำกัด

Email : kalare_bazaar@yahoo.com

Phone : 053 820320

Address : 89/2,41 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!