นายกฤษฏิภาชย์ ทองคำคูณ

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President

Brief Info :  บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

Email : gcsomchai@gmail.com

Phone : 053-241933

Address : 107/2 หมู่ที่ 4 ถนนเชียงใหม่-ดอยสะเก็ด ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000