นายสมชาย ทองคำคูณ

Position : รองประธานกรรมการ

Brief Info : • กรรมการผู้จัดการ บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด

Email : greenbus_somchai@hotmail.com, gssomchai@gmail.com

Phone : 053-242214-5

Address : 107/2-3 ถนนเชียงใหม่ – ดอยสะเก็ด ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Chiang Mai Chamber of Commerce