นายวรพรรธน์ ชุติมา

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President

Brief Info :  บริษัท วรุณ จำกัด

Email : vorapat@oldchiangmai.com

Phone : 053-274094

Address : 185/3 ถนนวัวลาย ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100