นายรัชกร ปิยะสัจจบูลย์

Position : รองประธานกรรมการ | Vice Prasident

Brief Info :  ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฉัตรปกรณ์ แกรนิต

Email : oat_cpg@hotmail.com

Phone : 053-869528

Address : 196/2  หมู่ที่ 5 ตำบลหนองหาร  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม่ 50290