นายมรุต พินิจวัฒนา

Position : กรรมการรองเลขาธิการ

Brief Info :  บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด

Email : marut.phinitwatthana@gmail.com

Phone : 053-122929

Address : 55 ถ.วงแหวน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Chiang Mai Chamber of Commerce