นายมรุต พินิจวัฒนา

Position : กรรมการรองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

Brief Info :  บริษัท วี-เพ้นท์ ออโต้เซอร์วิส จำกัด

Email : vpaintauto@gmail.com

Phone : 053-122929

Address : 55 ถ.วงแหวน ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300