นายพัลลภ แซ่จิว

Position : กรรมการรองเลขาธิการ

Brief Info : • บริษัท สยาม ไอ.ที. ทัวร์ จำกัด

Email : siamintertour@yahoo.com

Phone : 053 273113

Address : 92/14 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!