นายพัลลภ แซ่จิว

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President

Brief Info :  บริษัท สยาม ไอ.ที.ทัวร์ จำกัด

Email : siamintertour@yahoo.com

Phone : 053-273309

Address : 92/17 ถนนศรีดอนไชย ตำบลช้างคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่