นายปรกฤษฏิ์ สายหัสดี

Position : กรรมการรองเลขาธิการ | Deputy Secretary General และประธาน YEC

Brief Info :  บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ครีเอชั่น จำกัด

Email : s.porakrit@gmail.com

Phone : 094-1929164

Address : 222/240  หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  50180

Chiang Mai Chamber of Commerce