นายปรกฤษฎิ์ สายหัสดี

Position : กรรมการเลขาธิการ |  Secretary General และที่ปรึกษา YEC

Brief Info :  บริษัท อินโนเวทีฟ ดีไซน์ แอนด์ครีเอชั่น จำกัด

Email : s.porakrit@gmail.com

Phone : 094-1929164

Address : 222/240  หมู่ที่ 4 ตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  50180