นายบวรเวทย์ ตันตรานนท์

Position : กรรมการ | Director

Brief Info :  บริษัท ชอยส์ มินิสโตร์ จำกัด

Email : bovornweth@choice.co.th

Phone : 053-012545

Address : 7/11 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

 

Chiang Mai Chamber of Commerce