นายบรรจบ สุนทรสวัสดิ์

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President และกรรมการปฎิคม

Brief Info :  บริษัท ซีดาร์ อินชัวรันส์ โบรกเกอร์ จำกัด

Email : bunjobcdi@gmail.com

Phone : 081-8814595

Address : 19/19 หมู่ที่2 ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300