นายนเรศ ปลาเงิน

Position :  กรรมการผู้ช่วยนายทะเบียน

Brief Info :  บริษัท  ไทยพัฒนกิจขนส่ง  จำกัด

Email : Naret.p@asap-select.com

Phone : 063-1149555

Address : 107/3 หมู่ที่ 4 ถนน เชียงใหม่-สันทราย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Chiang Mai Chamber of Commerce