นายนพ อนุรุทธิ์เนตรศิริ

Position : กรรมการ | Director

Brief Info :  บริษัท โฮมสุขภัณฑ์ จำกัด

Email : nop004@yahoo.com

Phone : 053-126000-4

Address : 56 หมู่ที่ 2 ถนนวงแหวนรอบ 2 ตำบลสันพระเนตร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ 50210

 

Chiang Mai Chamber of Commerce