นายธนันท์ อานนทวิลาศ

Position : กรรมการรองเลขาธิการ | Deputy Secretary General

Brief Info :  บริษัท นพดลพานิช จำกัด

Email : tam@nopadol.com

Phone : 053-240377

Address : 329 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่