นายธนันท์ อานนทวิลาศ

Position : กรรมการรองเลขาธิการ

Brief Info :  บริษัท นพดลพานิช จำกัด

Email : tam@nopadol.com

Phone : 053-261000

Address : 329 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

Chiang Mai Chamber of Commerce