นายชวลิต สุวิทย์ศักดานนท์

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President

Brief Info :   บริษัท นิ่มซี่เส็งห้องเย็น จำกัด

Email :  chavalit.s@nimtransport.com

Phone : 053-248139

Address : 368/7 ถนน ซุปเปอร์ไฮเวย์ เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50000