นายจารุวัตร เตชะวุฒิ

Position : กรรมการ

Brief Info : • บริษัท สุขสวัสดิ์ไม้อัดไทย จำกัด

Email : Jar@suksawad.co.th

Phone : 053-246236

Address : 402/1 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!