นางเกศสุภีย์ พิธุพันธ์

Position : กรรมการผู้ช่วยปฏิคม

Brief Info : • ร้าน ป็อบฮ็อบบี้คราฟท์

Email : Ketsuphee@gmail.com

Phone : 081 6814550

Address : 199/96 (ล้านนาวิลล์) หมู่ที่ 9 ซอย7 ตำบลสันผีเสื้อ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 53000

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!