นางสาวโสภา ดวงฤทธิ์

Position : รองประธาน

Brief Info : • หจก. บริษัท เชียงใหม่ พี.พี. กรุ๊ป จำกัด

Email : sopapg@hotmail.com

Phone : 053 241615

Address : 29/3 ถนนต้นขาม 2 ตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!