นางสาวสุธิดา แซ่เตี๋ยว

Position : กรรมการ | Director

Brief Info :  บริษัท เชียงใหม่รายวัน จำกัด

Email : Cherryst@gmail.com

Phone : 053-206374-5

Address : 99/5 หมู่ที่ 2 ถนนมหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100