นางสาวสร้อยทับทิม มัณยานนท์

Position : กรรมการผู้ช่วยเหรัญญิก | Deputy Treasurer

Brief Info : บริษัท ร้อยเรื่องดีดี จำกัด

Email : theresult1999@gmail.com

Phone : 081-5319657

Address : 172/40 หมู่บ้านกาญจน์กนก 12 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140