นางสาวกันชกา สุวณิชย์

Position : กรรมการรองเลขาธิการ

Brief Info : • หจก. มานิตย์บริการท่องเที่ยวเชียงใหม่

Email : manitcnx@loxinfo.co.th, manitcnx@hotmail.com,Kanchaka17@hotmail.com

Phone : 0 5323 3294

Address : 143 ถนนราชวงศ์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!