นางสาวกันชกา สุวณิชย์

Position : รองประธานกรรมการ | Vice President

Brief Info :  บริษัท มานิตย์บริการท่องเที่ยวเชียงใหม่ จำกัด

Email : kanchaka17@hotmail.com

Phone : 053-251825-7

Address : 143 ถนนราชวงศ์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300