นางสายพิณ สุคันธา

Position : กรรมการ

Brief Info : • บริษัท พิงครัตน์ จำกัด

Email : saipin_sakunta67@yahoo.com

Phone : 053-302857

Address : 9 ถนนมนตรี ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!