ทพ.ศิระ ฮั่นตระกูล

Position : กรรมการ | Director

Brief Info : บริษัท  โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม  จำกัด

Email : chiangmairam@chiangmairam.com

Phone : 053-920300

Address : 8 ถนนบุญเรืองฤทธิ์  ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200