ประชาสัมพันธ์สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ “กาแฟเขาทะลุ” กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ได้ประกาศขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งทางภูมิศาสตร์”กาแฟเขาทะลุ”ทะเบียนเลขที่ สช5 …

Read More →

เชิญร่วมงานสัมนา เรื่อง “กุญแจสู่ความสำเร็จเพื่อการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพด้วยมาตรการสนับสนุนเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ ด้วยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.)กระทรวงพล …

Read More →

ประชาสัมพันธ์โครงการ SME Market Place ภายใต้โครงการพลังประชารัฐ ทางคณะกรรมการสานพลังประชารัฐ ชุดส่งเสริม SMEs (D2)ได้จัดกิจกรรมSMEs Maret Place เป็นกิจกรรมที่ให้พื้นที่กับผู้ประกอบ …

Read More →

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศและประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานการอบรม งานสัมนาวิชาการ รวมไปถึงงานอีเวนท์ต่างๆที่จัดโดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งาน

ประกาศงานต่างๆรวมไปถึงเทศกาลและกิจกรรมทั่วประเทศ

ประกาศลงทะเบียน

เชิญชวลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน รับข่าวสารทางทางกิจกรรม

โปรโมชั่นลดราคา

ข่าวสารโปรโมชั่น การลดราคาจากบริษัทการค้าต่างๆ

แนะนำวารสาร

ประชาสัมพันธ์วารสาร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน

​การจัดกิจกรรม งานอบรมและงานสัมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

178
บทความ

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

178
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ข่าวเศรษฐกิจ
0
ข่าวกิจกรรม
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!