ขอเชิญเข้าร่วมเปิดตัวสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (Soft Loan 3) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสำหรับ SMEs เรียน    ท่านสมาชิกหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ทุกท่าน ขอเชิญเข้าร่วมเปิดตัวสินเชื่อดอกเ …

Read More →

งานแสดงสินค้า Thailand – Nepal Festival 2016 บริษัทสยาม ล้านช้าง ได้ร่วมกับนิตยสาร Markeer และบริษัท Good Network จำกัดและพันธมิตรในประเทศเนปาลคือหอการค้าและอุตสาหกรรมเนปาล & …

Read More →

ประชาสัมพันธ์เชิญสมัครเข้าร่วมสัมมนากฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจ SMEs ด้านกรมบังคับคดี ได้จัดโครงการให้ความรู้กฏหมายฟื้นฟูกิจการของธุรกิจวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้กับผู้ประกอบกา …

Read More →

ติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์

ประกาศและประชาสัมพันธ์
งานต่างๆ

ข่าวประชาสัมพันธ์จากทางหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่ เชิญชวนร่วมงานการอบรม งานสัมนาวิชาการ รวมไปถึงงานอีเวนท์ต่างๆที่จัดโดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

ประชาสัมพันธ์งาน

ประกาศงานต่างๆรวมไปถึงเทศกาลและกิจกรรมทั่วประเทศ

ประกาศลงทะเบียน

เชิญชวลงทะเบียนเพื่อร่วมงาน รับข่าวสารทางทางกิจกรรม

โปรโมชั่นลดราคา

ข่าวสารโปรโมชั่น การลดราคาจากบริษัทการค้าต่างๆ

แนะนำวารสาร

ประชาสัมพันธ์วารสาร การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน

​การจัดกิจกรรม งานอบรมและงานสัมนา

ข่าวประชาสัมพันธ์

178
บทความ

การติดตาม

สามารถติดตามข่าวสาร กิจกรรมอื่นๆเพิ่มเติมได้ใน Facebook ขององค์กร

f.

อ่านเพิ่มเติม

โดยหอการค้า จังหวัดเชียงใหม่

178
ข่าวประชาสัมพันธ์
50
ข่าวเศรษฐกิจ
0
ข่าวกิจกรรม
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!