Chiang Mai Chamber of Commerce

what we do

Welcome To
Chiang Mai Chamber of Commerce

Some description text for this item

Consulting

ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะ แก่สมาชิกเกี่ยวกับการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจ

Individual Approach

ปฏิบัติกิจการอื่นๆ ตามแต่กฎหมายจะระบุให้เป็นหน้าที่ของหอการค้า หรือตามที่ทาง ราชการมอบหมาย

Management

ประสานงานในทางการค้า ระหว่างผู้ประกอบการค้า กับทางราชการ

Market Research

ส่งเสริมการค้า อุตสาหกรรม เกษตรกรรม การเงิน และเศรษฐกิจโดยทั่วไป

อัปเดตความเคลื่อนไหว

ติดตามข่าวสาร

จากหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่​

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติการด้านควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ระดับจังหวัด พ.ศ. 2565 – 2570
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนจังหวัดนครราชสีมา
Read More →
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงาน “BOT North Open House เปิดโลกการเงินดิจิทัลสู่ภาคเหนือ”
Read More →
ขอเชิญทุกท่านเข้ารับฟัง ในกิจกรรม CCCA หัวข้อ “พัฒนาการทุนนิยมในจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือตอนบน”
Read More →
เชิญชวนผู้ประกอบการที่สนใจดำเนินธุรกิจตามแนวคิด BCG ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพและส่งเสริมผู้ประกอบการไทยสู่ความยั่งยืน
Read More →
📢📢ข่าวประชาสัมพันธ์จากหอการค้าไทย เชิญร่วม โครงการ Business Accelerator รุ่น 3
Read More →
มุ่งมั่นพัฒนาศักยาภาพ

                            ” ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ผ่านเครือข่ายเเละเทคโนโลยี                       เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการเเข่งขันอย่างยั่งยืน “

นโยบายแผนการดำเนินการ

สมัยที่ 23 ประจำปี 2564-2565

อัปเดตนโยบายแผนการดำเนินการจากทางหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม มีแผนการอย่างไร อ่านได้ที่นี่

เพิ่มเติม

อ่านข่าวสารทั้งหมด

อ่านข่าวสารทั้งหมด

เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์

Chiang Mai Care Campaign

ขอเชิญผู้ประกอบการในกลุ่มธุรกิจการบริการและการท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพัฒนาการบริการเพื่อนำร่องสถานประกอบการให้มีมาตรฐานใส่ใจสุขภาพ และสร้างเครือข่ายพร้อมทั้งขยายโอกาสทางการค้า

ประชาสัมพันธ์

Chiang Mai Care Campaign

พบกับบูธอาหารกว่า 250 บูธ เพิ่มความรู้ เพิ่มคู่ค้า ธุรกิจอาหาร นวัตกรรมอาหารสุดล้ำ อลังการ 5 โซนอาหาร เเละ การเเข่งขันส้มตำที่ใหญ่ที่สุดในโลก

NEWS

ติดตามข่าวสาร ทางด้านเศรษฐกิจ

รับสิทธิประโยชน์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับหอการค้า

Chiang Mai Chamber of Commerce