NIA ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs/Startup ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อออกแบบกลไกการสนับสนุนและช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19

📣NIA ขอเชิญผู้ประกอบการ SMEs/Startup ร่วมตอบแบบสอบถาม เพื่อออกแบบกลไกการสนับสนุนและช่วยเหลือในสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 เพิ่มเติมจากการสนับสนุนด้านการเงิน📩สามารถกรอกแบบสอบถามได้ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 นี้📌https://docs.google.com/…/1XvbCPMM2rUT5RPJmKklwTt9…/edit

บทความอื่นๆ

อ่านบทความอื่นที่เกี่ยวข้อง

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วม “การประชุมการขับเคลื่อนและติดตามผลการพัฒนาอุตสาหกรรมในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคเหนือ (Northern Economic Corridor : NEC Creative LANNA)”

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 นายจุลนิตย์ วังวิวัฒน์ ประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ เข้าร่วม “การปร …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงาน LANNA EXPO 2022

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานกรรมการหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ (นายสมฤทธิ์ ไหคำ, นายอาคม สุวรรณกัน …

Read More →

หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศประจำประเทศไทย

วันที่ 30 มิถุนายน 2565 รองประธานหอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ ( นายพัลลภ แซ่จิว,นายอาคม สุวรรณกันธา) เป็ …

Read More →
Chiang Mai Chamber of Commerce